Holla Parish   |       Homepage            forrige   neste       ned   opp
Billedside gamle Holden Kirke   |   Pictures from "Høyden"   |   Kirkens historie - fra Hollaboka   |   Church historie